درباره سجاد اسماعیلی

مدیر عامل شرکت دانپرو

کارآفرین برتر در سال ۱۳۹۷

مخترع جوان در سال ۱۳۹۱

برای من کار نشد نداره …. تمام