سجاد اسماعیلی

مدیرعامل دانپرو، سئو و دیجیتال مارکت

درباره سجاد اسماعیلی

مدیر عامل شرکت دانپرو

کارآفرین برتر در سال ۱۳۹۷

مخترع جوان در سال ۱۳۹۱

برای من کار نشد نداره …. تمام

سجاد اسماعیلی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است