زهره ابوالقاسم

استراتژیست محتوا- آژانس خلاقیت وبسیما

درباره زهره ابوالقاسم

🙂

کسب و کارهای مرتبط

زهره ابوالقاسم در 11 رویداد کندو شرکت داشته است