دنا خورسندی

مدیریت ارتباط با مشتری

درباره دنا خورسندی

هنوز اطلاعات این بخش توسط دنا خورسندی تکمیل نشده است.

دنا خورسندی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است