درباره دانیال آل ابراهیم

دانیال آل ابراهیم

بازیگر تئاتر سینما و تلوزیون

دانیال آل ابراهیم در سال ۱۳۹۸ رزومه خوبی کسب کرده و درسال ۱۴۰۰ وارد سینما شد است

دانیال آل ابراهیم متولد ۸۷/۱۰/۴ میباشد

دانیال آل ابراهیم در چند تست بازیگری بهترین نمره رو از کارگردان و مجری طرح گرفته است