حمید عصری

مدیر واحد آموزش و انلاین مارکتینگ رهپویان7

درباره حمید عصری

عاشق  یادگیری در حوزه دیجیتال مارکتینگ

علاقه شدید به اموزش

 

حمید عصری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است