درباره حمید شجاعیان

حمید شجاعیان هستم مدیر سایت دراک سرویس با توجه به علاقه در زمینه برق و تاسیسات بر آن شدم سایتی ایجاد کنم که بتوانم به هرکس که مشتاق باشد مطالب فنی مرتبط با کارم را آموزش و نشر دهم . در ضمن در این سایت در حوزه تخصصی خود به شهروندان عزیز شیرازی خدمات رسانی می کنیم.