حمید خوشدست

مدیر تیم طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگ یاقوت

درباره حمید خوشدست

هنوز اطلاعات این بخش توسط حمید خوشدست تکمیل نشده است.

حمید خوشدست در 10 رویداد کندو شرکت داشته است