حمیدرضا دری فر

مدیر سایت درسمن و کارشناس سئو

درباره حمیدرضا دری فر

زکات دانش نشر آن است، خیلی دوست دارم چیزی را که آموخته ام به اطرافیانم آموزش بدهم و از این کار خیلی لذت میبرم، بنده مدیر وب سایت درسمن هستم و در حال حاضر در دوران دانشجویی به سر می برم

حمیدرضا دری فر در 2 رویداد کندو شرکت داشته است