حسین خیرخواه

تولیدمحتوا(دیجیتال مارکتینگ)موبایل آباد

درباره حسین خیرخواه

اینفولنسر.تولیدمحتوا.بازاریاب.موزیسین.خواننده.نماینده ی بیمه.فروشنده

مدوفشن.بازیگرتئاتر.استارتاپ.این ها رزومه ی کاری من هست که در۳سال انجام دادم.چون اراده داشتم ویک فردموفق شدم.شماهم بخواین میتونین.کافیه ارده داشته باشین.هدف گذاری داشته باشین و ایمان به کارتون داشته باشین