حسین حمیدیا

مدیر طرح و برنامه در اخبار رسمی

درباره حسین حمیدیا

حسین حمیدیا هستم. یک جوینده

تا کنون مدیریت پروژه تجاری بسیاری از پروژه های نرم افزاری از قبیل سایت آژانس عکس همشهری تا اپلیکیشن انتشارات برآیند را بر عهده داشته ام.

در زمینه دیجیتال مارکتینگ از شاگردان جناب آقای طالبی هستم و در این زمینه از روش های ایشون پیروی می کنم اما خلاقیت خودم و ملاحظه شرایط رو بر هر روش دیگری ارجحیت می دم.

به بسیاری از بزرگان در زمینه برگزاری رویدادها و همچنین تبلیغات در فضای آنلاین مشاوره داده ام.

دست به قلم هستم و گاه گداری چیزکی می نویسم. اما خودم رو کپی رایتر نمی دونم. گرچه اطلاعاتم در این زمینه به اندازه کافی هست. اما خوب، می تونم بگم یه نویسنده بدون کتابم!

 

 

حسین حمیدیا در 1 رویداد کندو شرکت داشته است