درباره حسام الدین ناظم

موسس و مدیر تهلوکس، فروشگاه اینترنتی لوازم خودرو

رشته تحصیلی: مهندس صنایع دانشگاه: دانشگاه تهران