بیژن وثوقی

بنیان گذار و مدیرعامل پلتفرم بینام

درباره بیژن وثوقی

بنیان گذار و مدیرعامل پلتفرم بینام

متخصص ارتباطات حوزه برند و برندینگ دیجیتال

بیژن وثوقی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است