درباره بهنام اشکانی

مهندس مکانیک هستم و در حوزه های فنی و مهندسی در حال جذب مشتری از طریق فضای مجازی می باشم.

بهنام اشکانی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است