بهادر قدم خیر

مدیر تجارت الکترونیک پاکشوما

درباره بهادر قدم خیر

هنوز اطلاعات این بخش توسط بهادر قدم خیر تکمیل نشده است.

بهادر قدم خیر در 1 رویداد کندو شرکت داشته است