درباره امین لطفی

اگر صد بار دیگر به دنیا بیان بازهم شغل بازاریابی را انتخاب میکردم ، به نوشتم علاقه زیادی دارم مخصوصا اگر قرار باشد محتوای ربایشی بنویسم و با آن قیف فروشی درست کنم تا کاربر را به هدف مطلوب برسانم به همین دلیل رسانه امین را درست کردیم تا چیزی هایی که تجربه کرده ایم را انتقال دهیم و بنا به مشتری مداری خلاقانه مورد استقبال هم قرار گرفتیم اما داستان دیگری شد تا به این سعادت رسیدیم که کمک کنیم برخی از افراد به کسب درآمد  اینترنتی برسند و کسب و کار اینترنتی خود را داشته باشند واین تنها بخشی از داستان من بود و شما میتونید داستان کامل من رو در سایت رسانه امین بخش درباره ما بخونید

بنیانگذار رسانه امین

متخصص بازاریابی اینترنتی و سئو

عضو انجمن بازاریابی آمریکا