درباره امیر قاسمی

برنامه نویس و توسعه دهنده نرم افزار ، فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ ، مشاور کسب و کار ، بنیان گذار آژانس خلاقیت رایفا