درباره امیر حسين افشار

دانش آموخته mba-marketing دانشگاه تهران

مدیر مسئول انتشارات آروین

مدیر سایت های :

http://sanjeshorg.ir

http://mrwins.ir

http://professorco.ir