امیر اقدم

بنیانگذار استارت آپ لانه

درباره امیر اقدم

هنوز اطلاعات این بخش توسط امیر اقدم تکمیل نشده است.