درباره امیرحسین قاضی

من یک کوچ حرفه ای هستم و مسئول مارکتینگ کانون‌یادگیری‌فردا، که در زمینه برگزاری جلسات کوچینگ فردی و گروهی و همچنین برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی فعالیت داره.

امیرحسین قاضی در 2 رویداد کندو شرکت داشته است