امیرحسین اسماعیلی

مدیر عامل آژانس خلاقیت وبسیما

درباره امیرحسین اسماعیلی

هنوز اطلاعات این بخش توسط امیرحسین اسماعیلی تکمیل نشده است.

کارگاه های تخصصی ارایه شده

کسب و کارهای مرتبط

امیرحسین اسماعیلی در 5 رویداد کندو شرکت داشته است