درباره الهه دمرچلی

کارشناسی ارشد بازاریابی از دانشگاه تهران .یک سال و نیم هست در حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت می کنم و در حال یادگیری هستم .

 

الهه دمرچلی در 2 رویداد کندو شرکت داشته است