درباره اسماعیل پورجعفر

از سال ۱۳۸۴ در اینترنت و وب مشغول به فعالیت هستم که تجربه حاصل از این سالهای سپری شده به
من کمک کرده تا درحال حاضر بتوانم به کارفرمایان ، مشاوره تبدیل کسب و کارهای سنتی به دیجیتال و
آنلاین را بدهم و تلاشم بر این بوده که نقش مثبتی در رونق تجارت و دریافت رضایت آنها داشته باشم.

اسماعیل پورجعفر در 1 رویداد کندو شرکت داشته است