درباره آریوبرزن یوسفی

آریوبرزن یوسفی دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد.

او اکنون علاوه بر فیزیک در زمینه سئو و بهینه سازی برای متورهای جستجو فعالیت می کند.